Trang chủ » BÀI 6: PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN

BÀI 6: PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN

BÀI 6: PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN

Phân số: gồm phần – tử số và mẫu số.

Screen Shot 2015-10-07 at 22.40.36

 

CÁCH BIẾN ĐỔI SỐ TỪ PHÂN SỐ

Screen Shot 2015-10-07 at 22.56.33

 

  • Danh từ đi sau phân số luôn ở cách 2 số ít, không phụ thuộc vào cách của phân số. Ví dụ:

Screen Shot 2015-10-07 at 23.10.12

  • Trong lời nói hàng ngày:

– ½ – половина

– ⅓ – треть

– ¼ – четверть

– 1½ – полтора/полторы

  • Nếu phân số có phần số nguyên thì bổ sung từ целый sau số nguyên đó. Ví dụ:

– 1⅜ – одна целая и три восьмых

– 5⅘ – пять целых и четыре пятых

– 0,6 – ноль целых, шесть десятых

– 7,2 – семь целых, две десятых

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply