Tính từ

BÀI 4: SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ

BÀI 4: SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ Dạng so sánh chỉ được sử dụng và cấu tạo từ tính từ tính chất. Tính từ tính chất có 2 kiểu so sánh: so sánh hơn kém và so sánh hơn nhất. Chúng được chia thành 2 dạng: dạng đ...

BÀI 3: TÍNH TỪ ĐẦY ĐỦ VÀ TÍNH TỪ NGẮN ĐUÔI

BÀI 3: TÍNH TỪ ĐẦY ĐỦ VÀ TÍNH TỪ NGẮN ĐUÔI         I. Đặc điểm của tính từ đầy đủ:         II. Đặc điểm và cấu tạo tính từ rút gọn:            1. Đặc điểm:      – Tính từ rút gọn được cấu tạo từ tính ...

BÀI 2: BẢNG BIẾN ĐỔI TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA

BÀI 2: BẢNG BIẾN ĐỔI TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA I. Bảng biến đổi từ để hỏi:   II. Bảng biến đổi tính từ ở các cách Bảng 1: Tính từ đuôi -ый, -ой        1. Đuôi tính từ giống đực và giống trung trùng...

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA I. Các đặc điểm của tính từ trong tiếng Nga II. Các đặc điểm biến đổi tính từ: Để phân biệt tính từ với các từ loại khác như danh từ, động từ, trạng từ,… ch...

BÀI 8: TÍNH ĐỘNG TỪ (причастие)

TÍNH ĐỘNG TỪ (причастие) Tính động từ: là từ loại mang đặc điểm của cả động từ và tính từ, bổ nghĩa cho danh từ trong câu. * Phân loại tính động từ: Tính động từ chủ động hiện tại Tính động từ chủ độn...