Động từ

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể 10 trường hợp này đều hướng tới kết quả hành động được người nói và người nghe quan tâm tới. Kết quả hành động có thể dự đoán trước:           ̵...

Bài 12: TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ CÁC CÁCH NÓI TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÂU (деепричастие и его синонимы в предложении)

Bài 12: TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ CÁC CÁCH NÓI TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÂU (деепричастие и его синонимы в предложении)           1. Những danh từ kết hợp với những giới từ sau tương đương với trạng động từ chưa hoàn...

BÀI 11: CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRẠNG ĐỘNG TỪ (различные случаи употребления деепричастия)

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRẠNG ĐỘNG TỪ (различные случаи употребления деепричастия)      1. Hành động được thể hiện bởi trạng động từ có ý nghĩa nhượng bộ, nguyên nhân, điều kiện liên quan tới hành động...

BÀI 10: MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN CỦA TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ TRONG CÂU (временная соотнесённость причастия и глагола в строе предложения)

MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN CỦA TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ TRONG CÂU (временная соотнесённость причастия и глагола в строе предложения) I – Đoạn trạng động từ độc lập tương đối        Hành động được thể hiện ...

BÀI 9: TRẠNG ĐỘNG TỪ (деепричастие)

TRẠNG ĐỘNG TỪ (деепричастие)          Trạng động từ – là từ loại đặc biệt có đặc điểm của của động từ và trạng từ. Từ loại này tạo ra mối quan hệ giữa các hành động trong câu, trong đó 1 hành độ...

BÀI 8: TÍNH ĐỘNG TỪ (причастие)

TÍNH ĐỘNG TỪ (причастие) Tính động từ: là từ loại mang đặc điểm của cả động từ và tính từ, bổ nghĩa cho danh từ trong câu. * Phân loại tính động từ: Tính động từ chủ động hiện tại Tính động từ chủ độn...

BÀI 5: ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG TIỀN TỐ (глаголы движения без приставок)

Trong  bài này bạn cần nắm được:                        1. Các động từ chuyển động không có tiền tố thường gặp và cách chia động từ                        2. Cách sử dụng động từ chuyển động không có ...

BÀI 4: 1 SỐ TRƯỜNG HỢP DÙNG ĐỘNG TỪ NGUYÊN DẠNG Ở THỂ HOÀN THÀNH

          1. Kết hợp với надо не/нужно не… – Завтра у него день рождения: надо не забыть купить ему подарок. – Этот раз – наш последний шанс: нам надо не упустить.           2. Kết h...

BÀI 3: 1 SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ NGUYÊN DẠNG Ở THỂ CHƯA HOÀN THÀNH

          1. Các tình huống chỉ quá trình và sự thường xuyên của hành động được thể hiện thông qua động từ nguyên dạng. 1 số phụ từ đi kèm mang ý nghĩa quá trình thời gian: постоянно, до ночи, весь ве...

  • 1
  • 2