Trang chủ » Về chúng tôi – About Us » Chính sách bình luận – Comment Policy

Chính sách bình luận – Comment Policy

1. Chính sách bình luận

Để tránh spam mong các bạn chấp nhận một số chính sách bình luận trên website HocTiengNga như sau:

  • Bạn bắt buộc phải sử dụng tên riêng hoặc nickname riêng của mình và trả lời bằng SỐ chính xác câu hỏi Toán học khi gửi bình luận. Không sử dụng các từ khóa, tiêu đề thay cho tên.
  • Không chèn liên kết vào nội dung bình luận trừ khi thực sự cần thiết, và phải phù hợp với nội dung bài viết.
  • Có thái độ đúng mực và tôn trọng người đọc cũng như tác giả bài viết. Không đăng tải các hình ảnh, các liên kết liên quan đến chính trị, tôn giáo hoặc vi phạm hiến pháp và pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tất cả các hành vi vị phạm sẽ bị ban url, email hoặc ip và bị xóa bình luận mà không cần thông báo trước.

2. Tiện ích soạn thảo comment

Bạn có thể định dạng cơ bản và chèn biểu tượng cảm xúc vào bình luận.

Chèn code php, html, css.. vào trong nội dung bình luận, hãy đặt nó vào trong thẻ

<pre lang="php" line="1"> Nội dung code </pre>

Sử dụng các  thẻ HTML và attributes để làm đẹp bình luận

<a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <strike> <strong>

Last updated:

Leave a Reply