Trang chủ » Luyện thi tiếng Nga

Luyện thi tiếng Nga

Luyện thi các trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 tiếng Nga

Tài luyện luyện thi C1-C2

Hiện tại chúng mình đang bổ sung các bài kiểm trình độ C1-C2 này. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu sau để ôn tập trước, vì trình độ này khá khó. 1. Nhìn ra nước Nga (Окно в Россию + CD): (скачать...

[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ A2

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ A2 – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Тренировочные тесты по лексике и грамматике русского языка. Санкт-Петербург: Златоуст. Trình duyệt bạn không ...

[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ A1

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ A1 – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Тренировочные тесты по лексике и грамматике русского языка. Санкт-Петербург: Златоуст. Trình duyệt bạn không ...

Bài kiểm A2 – Ngữ pháp

Đây là bài kiểm ngữ pháp (Лексика и грамматика) tiếng Nga trình độ Căn bản A2 (Базовый уровень).

Bài kiểm A1 – Ngữ pháp

Đây là bài kiểm ngữ pháp (Лексика и грамматика) tiếng Nga trình độ Căn bản A1 (Элементарный уровень).

[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ B2

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ B2 И.И. Баранова, Т.И. Капитонова, О.М.Никитина. Тренировочные тесты по лексике и грамматике: ТРКИ-2. Под ред. проф. Т.И. Капитоновой. Санкт-...

[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ B1

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ B1 Тренировочные тесты по лексике и грамматике: ТРКИ-1. Под ред. проф. Т.И. Капитоновой. Санкт-Петербург: Златоуст, 2006 Trình duyệt bạn khôn...

Bài kiểm B1 – Ngữ pháp

Đây là bài kiểm ngữ pháp (Лексика и грамматика) tiếng Nga trình độ Trung cấp B1 Luyện thi Первый уровень. Hướng dẫn làm bài (Инструкция): Bạn cần hoàn thành 140 câu. Hãy đọc các câu hỏi và các phương ...