[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ A2

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ A2 – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Тренировочные тесты по лексике и грамматике русского языка. Санкт-Петербург: Златоуст. Trình duyệt bạn không hỗ trợ, xin vui lòng truy cập https://www.tiengnga.net/de-thi/a12/index_tbu.htm

[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ A1

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ A1 – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Тренировочные тесты по лексике и грамматике русского языка. Санкт-Петербург: Златоуст. Trình duyệt bạn không hỗ trợ, xin vui lòng truy cập https://www.tiengnga.net/de-thi/a12/index.htm

[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ B2

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ B2 И.И. Баранова, Т.И. Капитонова, О.М.Никитина. Тренировочные тесты по лексике и грамматике: ТРКИ-2. Под ред. проф. Т.И. Капитоновой. Санкт-Петербург: Златоуст, 2007 Trình duyệt bạn không hỗ trợ, Xem chi tiết

Bài kiểm B1 – Ngữ pháp

Đây là bài kiểm ngữ pháp (Лексика и грамматика) tiếng Nga trình độ Trung cấp B1 Luyện thi Первый уровень. Hướng dẫn làm bài (Инструкция): Bạn cần hoàn thành 140 câu. Hãy đọc các câu hỏi và các phương án trả lời. Chọn Xem chi tiết