[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ B1

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ B1

Тренировочные тесты по лексике и грамматике: ТРКИ-1. Под ред. проф. Т.И. Капитоновой. Санкт-Петербург: Златоуст, 2006

Để lại phản hồi

4 Comments on "[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ B1"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted