[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ B1

Các bài kiểm tra mẫu bài luận, ngữ pháp tiếng Nga trình độ B1

Тренировочные тесты по лексике и грамматике: ТРКИ-1. Под ред. проф. Т.И. Капитоновой. Санкт-Петербург: Златоуст, 2006

Để lại phản hồi

4 Comments on "[Tổng hợp] Bài kiểm tiếng Nga trình độ B1"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ba Anh Em
Guest
Ba Anh Em

Xin nhận đáp án

Ba Anh Em
Guest
Ba Anh Em

Xin nhan dap an

Tien Hao
Member

câu 64 sao lại là потому что

wpDiscuz