C1-2

Trình độ C1-2

Tài luyện luyện thi C1-C2

Hiện tại chúng mình đang bổ sung các bài kiểm trình độ C1-C2 này. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu sau để ôn tập trước, vì trình độ này khá khó. 1. Nhìn ra nước Nga (Окно в Россию + CD): (скачать...