ДО СВИДАНИЯ – ДО ВСТРЕЧИ – ПОКА

ДО СВИДАНИЯ – ДО ВСТРЕЧИ – ПОКА – … 1. ДО СВИДАНИЯ – ДО ВСТРЕЧИ 2. ПОКА – gặp lại sau! Tạm biệt!           Đây là cách tạm biệt giữa những người thân quen, gần gũi, giọng điệu Xem chi tiết

Cấu trúc – Стара́ться что де́лать? Hay Стреми́ться к чему? / что де́лать?

BÀI HỌC 7: Cấu trúc – Стара́ться что де́лать? Hay Стреми́ться к чему? / что де́лать? Tâm sự ngoài lề nhân cuối tuần không có ai tâm sự: Muốn làm bất cứ việc gì thì phải cố gắng, học tiếng Xem chi tiết

-ТО ИЛИ –НИБУДЬ ИЛИ КОЕ-?

-ТО ИЛИ –НИБУДЬ ИЛИ КОЕ-?         Các tiểu từ -то, -нибудь, кое- luôn đi cùng với các đại từ (кто, что, какой, чей, где, куда, когда, как, почему), trong đó -то, -нибудь đứng sau các đại từ Xem chi tiết

С ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ЛОВКОСТЬЮ? НЕТ, С ЛОВКОСТЬЮ ОБЕЗЬЯНЫ (cụm từ đồng nghĩa)

С ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ЛОВКОСТЬЮ? НЕТ, С ЛОВКОСТЬЮ ОБЕЗЬЯНЫ (cụm từ đồng nghĩa)          Chúng ta thường phân vân khi phải chọn 1 trong 2 cấu trúc đồng nghĩa. Ví dụ, nói thế nào thì đúng ý mình hơn: с обезьяньей ловкостью Xem chi tiết