Trang chủ » ДО СВИДАНИЯ – ДО ВСТРЕЧИ – ПОКА

ДО СВИДАНИЯ – ДО ВСТРЕЧИ – ПОКА

ДО СВИДАНИЯ – ДО ВСТРЕЧИ – ПОКА – …

1. ДО СВИДАНИЯ – ДО ВСТРЕЧИ

Screen Shot 2016-01-28 at 12.47.06

2. ПОКА – gặp lại sau! Tạm biệt!

          Đây là cách tạm biệt giữa những người thân quen, gần gũi, giọng điệu thân thiết. Đặc biệt phổ biến giữa những người trẻ tuổi. Ngoài ra còn có thể nói “счасливо!» (chúc hạnh phúc! Tạm biệt)

Ví dụ:

Screen Shot 2016-01-28 at 12.49.49

3. ВСЕГО ХОРОШЕГО! – chúc anh mọi việc tốt đẹp!

          Đây là cách chào tạm biệt cùng với lời chúc, được sử dụng rất rộng rãi. Trong những tình huống tương tự còn có thể dùng «всего доброго!», «всего лучшего!», «всего наилучшего!» (chúc anh mọi việc tốt lành!)

Ví dụ:

Screen Shot 2016-01-28 at 12.52.07

4. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! – chúc thuận buồm xuôi gió!

  • Đây là lời chúc dành cho người sắp đi xa. Trong tình huống này còn có thể nói «в добрый путь», «в добрый час!» (lên đường bình an!).
  • Người sắp đi xa có thể trả lời «спасибо» (cảm ơn!) hoặc cách nói có ngữ khí thoải mái hơn «счастливо оставаться!» (chúc anh ở nhà bình an!)

Ví dụ:

Screen Shot 2016-01-28 at 12.53.40

5. ПРОЩАЙ(ТЕ)! – tạm biệt/vĩnh biệt!

          Đây là cách tạm biệt khi cần đi xa một thời gian dài. Có thể là vĩnh biệt mãi mãi.

Ví dụ:

Screen Shot 2016-01-28 at 12.55.27

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply