Ngữ pháp

ВЛАДЕЕТ НЕМЕЦКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫК…

ВЛАДЕЕТ НЕМЕЦКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫК…           Danh từ có dạnh số ít hay số nhiều, nếu trước nó có từ 2 định ngữ (tính từ) khác nhau trở lên? Đâu là phương án đúng: владеет немецким и французски...

В ПУСТЫНЕ САХАРА ИЛИ В ПУСТЫНЕ САХАРЕ?

В ПУСТЫНЕ САХАРА ИЛИ В ПУСТЫНЕ САХАРЕ?        Thường xuyên xuất hiện những nghi ngờ xung quanh cấu trúc ngữ pháp liên quan tới tên gọi các địa danh. Trong 1 số trường hợp, danh từ riêng đóng vai trò m...

ДА, Я СЕЙЧАС В ОТПУСКУ ИЛИ В ОТПУСКЕ?

ДА, Я СЕЙЧАС В ОТПУСКУ ИЛИ В ОТПУСКЕ? (Các phương án biến đuổi danh từ cách 6 giống đực số 1 và văn phong sử dụng chúng)          Các bạn có biết nên nói như thế nào là đúng: в отпуске или в отпуску (...

БОЛЬШИНСТВО УЧЕНИКОВ ХОРОШО СДАЛ… ЭКЗАМЕНЫ

БОЛЬШИНСТВО УЧЕНИКОВ ХОРОШО СДАЛ… ЭКЗАМЕНЫ      Có thể 1 số người sẽ biến đổi động từ trên ở số ít và thành сдало, 1 số khác sẽ sử dụng dạng số nhiều của động từ сдали. Cả 2 phương án đều đúng t...

GIỚI TỪ CÓ GÌ THÚ VỊ?!

GIỚI TỪ CÓ GÌ THÚ VỊ?!      Giới từ là đơn vị trợ từ (служебные словечки) nhỏ bé không thuộc nhóm đơn vị thực từ (знаменательные части речи – danh từ, tính từ, số từ, đại từ, động từ), tuy nhiên trong...

  • 1
  • 3
  • 4