Trang chủ » BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA

I. Các đặc điểm của tính từ trong tiếng Nga

đặc điểm của tính từ trong tiếng Nga

II. Các đặc điểm biến đổi tính từ:

  • Để phân biệt tính từ với các từ loại khác như danh từ, động từ, trạng từ,… chúng ta nhìn vào đuôi từ.
  • Các đuôi từ của tính từ nguyên mẫu khớp với dạng giống đực, bao gồm: -ый, -ой, -ий. Các đuôi này được biến đổi khi kết hợp với danh từ ở các giống khác nhau.

* Cách biến đổi tính từ đại diện ở các giống (giống đực, giống cái, giống trung):

bảng biến đổi tính từ theo giống

         Chú ý:

1.Trọng âm không bao giờ rơi vào đuôi từ -ый của tính từ: но́вый, но́вая, но́вое, но́вые,…

2.Trọng âm luôn luôn rơi vao đuôi từ -ой của tính từ: молодо́й, молода́я, молодо́е, молоды́е; большо́й, больша́я, большо́е, больши́е

3.Những tính từ có tận cùng là -ний ở giống đực, khi biến đổi sang giống cái và giống trung sẽ lần lượt thành -яя, -ее. Trọng âm không bao giờ rơi vào đuôi từ.

4.Những tính từ có đuôi từ -ий đứng sau các phụ âm ж, ш, ч, щ khi biến đổi sang giống trung sẽ thành -ее: свежий хлеб – свежее мясо, хороший день – хорошее утро, горячий чай – горячее сердце, следующий человек – следующее дерево. Trọng âm không bao giờ rơi vào đuôi từ.

5.Tất cả các tính từ có đuôi từ -ый và đa số các tính từ đuôi -ой đều được biến đổi thành -ые khi sang số nhiều: новый – новые, молодой – молодые, старый – старые,…

6.Tất cả các tính từ đuôi -ий và các tính từ đuôi -ой (sau các phụ âm ж, ч, ш, щ) đều được biến đổi thành ие khi sang số nhiều: легкий – легкие, летний – летние, хороший – хорошие, большой – большие,…

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply