Trang chủ » tính từ

tính từ

BÀI 4: SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ

BÀI 4: SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ Dạng so sánh chỉ được sử dụng và cấu tạo từ tính từ tính chất. Tính từ tính chất có 2 kiểu so sánh: so sánh hơn kém và so sánh hơn nhất. Chúng được chia thành 2 dạng: dạng đ...

BÀI 2: BẢNG BIẾN ĐỔI TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA

BÀI 2: BẢNG BIẾN ĐỔI TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA I. Bảng biến đổi từ để hỏi:   II. Bảng biến đổi tính từ ở các cách Bảng 1: Tính từ đuôi -ый, -ой        1. Đuôi tính từ giống đực và giống trung trùng...

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG NGA I. Các đặc điểm của tính từ trong tiếng Nga II. Các đặc điểm biến đổi tính từ: Để phân biệt tính từ với các từ loại khác như danh từ, động từ, trạng từ,… ch...

Bài 10 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                  *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Xin hỏi, các bạn đã thuộc các đại từ nh...