Trang chủ » Ёлка – Около тебя(Bên anh)

Ёлка – Около тебя(Bên anh)

 

1.

                                     Около тебя-Bên anh(Ёлка )

 

Ярко, я веки - не помогает                                   Sáng chói, em nhắm mắt lại-đâu có giúp được gì

Я кладу ладони на лицо                                                                                                Em đưa bàn tay lên mặt 

Жарко, я не могу                                                       Nóng bức, em không thể uống đủ nước

Мне не хватает, я не могу проститься ни на миг                                                 Chẳng đủ cho em, em không thể chia xa ngay lập tức

Перепутанные взгляды наши                                                                                        Rối bời những cái nhìn của chúng mình         

Ничего я не хочу                                                       Em không muốn thay đổi gì cả

 

Около тебя мир зеленее                                                                                            Bên anh thế giới trở lên xanh tươi hơn 

Около тебя солнцу                                               Bên anh mặt trời cũng ấm áp hơn    

Около тебя я понимаю, что счастье есть                                                             Bên anh em hiểu rằng mình có hạnh phúc   

Когда ты здесь меня                                           Khi anh ở đây, bên cạnh em

Около меня...                                                                                                                                 Bên cạnh em

Около меня...                                                                                                                                  Bên cạnh em 

 

Томно я задержу дыхание                                                                                                 Em giữ hơi thở mình  uể oải

Все , я ухожу в сознание глубоко                            Chẳng chịu đựng được, em rơi sâu vào suy nghĩ

Блики розового свечения                                                                                                  Những chói sáng màu hồng

Лучики солнца ложатся на твое лицо           Những tia sáng mặt trời lặng lẽ nằm trên khuôn mặt anh

Перепутанные взгляды наши                                                                                              Rối bời những cái nhìn của chúng mình

Ничего я не хочу                                                                         Em không muốn mất gì cả

Около тебя мир зеленее                                                                                                          Bên anh thế giới trở lên xanh hơn

Около тебя солнцу теплее                                                                                                     Bên anh mặt trời cũng trở lên ấm áp hơn

Около тебя я понимаю, что есть                              Bên anh em hiểu rằng mình có hạnh phúc

Когда ты здесь около меня                                                                                                 Khi có anh ở đây bên cạnh em 

Около меня...                                                                                                                                        Bên cạnh em

Около меня...                                                                                                                                        Bên cạnh em

 

Перепутанные наши                                                                      Rối bời những cái nhìn của chúng mình

Ничего я не хочу менять                                                                                                Em không muốn thay đổi gì cả

 

Около тебя зеленее                                                                        Bên anh thế giới trở lên xanh hơn 

Около тебя солнцу теплее                                                                                            Bên anh mặt trời cũng ấm áp hơn

Около тебя я , что счастье есть                                   Bên anh em hiểu rằng mình hạnh phúc

Когда ты здесь около меня                                                                                                 Khi anh ở đây bên cạnh em 

Около меня...                                                                                                                          Bên cạnh em 

Около меня...                                                                                                                          Bên cạnh em

 

330723500_640


 

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply