Trang chủ » BÀI 4: 1 SỐ TRƯỜNG HỢP DÙNG ĐỘNG TỪ NGUYÊN DẠNG Ở THỂ HOÀN THÀNH

BÀI 4: 1 SỐ TRƯỜNG HỢP DÙNG ĐỘNG TỪ NGUYÊN DẠNG Ở THỂ HOÀN THÀNH

          1. Kết hợp với надо не/нужно не…

Завтра у него день рождения: надо не забыть купить ему подарок.

– Этот раз – наш последний шанс: нам надо не упустить.

          2. Kết hợp với các động từ успеть, удаться, суметь, смочь, забыть.

– Мы не успели вернуться домой в 11 часов.

– Не забудь выключить утюг.

– Как тебе удалось сдать экзамен по русскому языку?

  • СHÚ Ý: động từ chưa hoàn thành thể cùng cặp với những động từ trên (успевать, удаваться, забывать) có thể kết hợp với động từ nguyên dạng ở cả thể hoàn thành và chưa hoàn thành.

– Он всегда успевал вернуться домой до 11 часов. = Он всегда успевал возвращаться домой до 11 часов.

– Мы часто забываем полить цветы. = Мы часто забываем поливать цветы.

          3. Kết hợp với нельзя mang ý nghĩ không thể thực hiện được hành động.

– В аудиторию нельзя войти: она закрыта на ключ.

  • Có thể nói не + ĐT hoàn thành thay thế có cấu trúc нельзя bên trên.

В аудиторию не войти: она закрыта на ключ.

          4. Kết hợp với разве можно với ý nghĩa nghi ngờ khả năng thành công của hành động

– Разве можно отлично сдать экзамен без подготовки.

  • CHÚ Ý: разве можно có thể kết hợp với động từ nguyên dạng chưa hoàn thành thể mang ý nghĩa không ủng hộ thực hiện hành động đó.

– Разве можно учить язык только по книгам? (không ủng hộ chỉ học ngoại ngữ chỉ qua sách vở). ≠ Разве можно выучить язык только по книгам? (nghi ngờ chuyện học tốt ngoại ngữ chỉ qua sách vở)

           5. Мочь + động từ hoàn thành thể mang ý nghĩa cảnh báo, đề phòng chuyện không tốt xảy ra ( ошибиться, перепутать, простудиться, заболеть, устать, упасть, забыть, проспать, потерять, уронить, пролить, сломать, разбить, опоздать,…)

– Вы можете заблудиться в незнакомом городе.

– Вы до сих пор здесь? Ваше выступление будет через пару минуты, вы можете опоздать.

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
2 phản hồi
  1. cung~ dc.

  2. hay lắm!

Leave a Reply