Trang chủ » động từ

động từ

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể

10 trường hợp cụ thể sử dụng động từ hoàn thành thể 10 trường hợp này đều hướng tới kết quả hành động được người nói và người nghe quan tâm tới. Kết quả hành động có thể dự đoán trước:           ̵...

BÀI 10: MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN CỦA TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ TRONG CÂU (временная соотнесённость причастия и глагола в строе предложения)

MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN CỦA TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ TRONG CÂU (временная соотнесённость причастия и глагола в строе предложения) I – Đoạn trạng động từ độc lập tương đối        Hành động được thể hiện ...

BÀI 4: 1 SỐ TRƯỜNG HỢP DÙNG ĐỘNG TỪ NGUYÊN DẠNG Ở THỂ HOÀN THÀNH

          1. Kết hợp với надо не/нужно не… – Завтра у него день рождения: надо не забыть купить ему подарок. – Этот раз – наш последний шанс: нам надо не упустить.           2. Kết h...

BÀI 3: 1 SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ NGUYÊN DẠNG Ở THỂ CHƯA HOÀN THÀNH

          1. Các tình huống chỉ quá trình và sự thường xuyên của hành động được thể hiện thông qua động từ nguyên dạng. 1 số phụ từ đi kèm mang ý nghĩa quá trình thời gian: постоянно, до ночи, весь ве...

Bài 7 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.          *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn đã thuộc những đại từ nhân x...