Trang chủ » PHẦN 9

PHẦN 9


ТЕМА 9. ПРИСТАВКА ОТ-(ОТО-)
  CÁC Ý NGHĨA CO BẢN :
-Sự xa cách
-Sự chia cắt,sự mở ra,thả ra
-Sự đáp lại
-Sự kết thúc,sự chấm dứt
1 .Những động từ chuyển động và những động từ như : (ставить, бросить,толкнуть, ступить) với tiền tố “-ОТ- “ có ý nghĩa  sự di chuyển ra xa của vật (thường là ở một khoảng cách gần  )
HT –CHT
от + Р.п.  + куда?
1.Отойти – отходить
(đi xa,đi khỏi )
от окна (cửa sổ )
2.Отъехать – отъезжать
(đi xa đi ra xa,đi ra khỏi)
от дома (nhà )
3.Отлететь – отлетать
(bay xa,bay khỏi )
от города на 100 километров (100 km từ thành phố )
4.Отбежать – отбегать
(chạy ra xa )
от матери на несколько шагов (mẹ mấy bước chân)
5.Отползти – отползать
(bò đi,bò sang )
от дерева в кусты (cây vào bụi )
CHÚ Y : động từ có ý nghĩa trái lại với những động từ này là động từ có tiền tố : “- под    :подойти к дому, подбежать к матери
 HT-CHT
1.Отложить- откладывать
(để sang một bên,để riêng ra)
что? + (от + Р.п.)
книгу в сторону (sách sang bên )
2.Отбросить – отбрасывать
(vứt đi,ném sang một bên )
Сигарету (điếu thuốc )
3.Отодвинуть – отодвигать
(đẩy đi,dịch đi )
стул от стола (ghế  khỏi bàn )
4.Оттолкнуть – отталкивать
(đẩy ra xa  )
что? кого? + от(Р.п)
  от + Р.п.
Мужчину(người đàn ông ), лодку от берега (thuyền ra xa bờ )
5.Отступить – отступать
(lùi lại,lùi chạy )
от двери на два шага(hai bước chân từ cửa )
CHÚ Ý : những động từ như  :отнести, отвести, отвезти  có ý nghĩa là  đưa tới chỗ ,tới mục tiêu nào đó .
HT-CHT
1.Отнести – относить
(đem đi.mang đi )
что? куда? + на, в+В.п.
кого? куда?
к + Д.п.
письмо на почту (thư tới bưu điện )
2.Отвести – отводить
(dẫn đi,đưa đi )
ребёнка в школу-trẻ tới trường/сына к врачу-con trai tới bác sĩ
3.Отвезти – отвозить
(chở đi,tải đi )
больного к доктору (người ốm tới bác sĩ )/мебель на дачу (bàn ghế tới căn nhà )
thời quá khứ của 3 động từ trên
Отнёс – отнесла – отнесли.
Отвёз – отвезла – отвезли.
Отвёл – отвела – отвели
Упражнение 2. giải thích ý nghĩa và thức của động từ chuyển động với tiền tố  от-.
1. Поезд отходил ночью.
 2. Когда поезд отошёл от станции, мои попутчики достали еду и начали есть.
 3. На следующий день я напечатал все фотографии и отнёс отцу.
4. Собака только виляла хвостом и дальше отползала в темноту.
5. Директор приказал отвести меня в подготовительный класс.
 6. Я хотел только, чтобы поезд поскорее отошёл и окончилось мучительное прощание.
 7. Я переделал рассказ и отнёс его редактору.
8. Слуга отнёс чемоданы в комнату.
 9. Дед снова отвёл меня к сестре бабушки.
10.Денисова отвели в приготовленную для него комнату.
 11. Больного отвезли к врачу.
 12.Мебель отвезли на квартиру друга. 13. Незнакомец закрыл книгу и отложил её в сторону.
14. Дубровский оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал.
 15. Мы сели в лодку, Максим оттолкнул её от берега.
 16. Она дочитала письмо и вдруг отбросила его от себя, как будто это была змея.
17. Его лицо напугало Таню. Она молча отступила.
18. Отряды Пугачёва отступали.
Упражнение 3. viết câu vơi những cụm từ cho sẵn .
Отодвинуть диван, отъехать от города, отбежать от отца, оттолкнуть
полицейского, отступить на 2 шага, отнести книги, отвезти друзей на вокзал
Упражнение 4. Làm một đoạn hội thoại ngắn với thức mệnh lệnh của các động từ:  отнести/те, отведи/те, отвези/те.
 64./34
Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of