Trang chủ » Bài luyện 3 :Cách 2 và sự phủ định

Bài luyện 3 :Cách 2 và sự phủ định

Có tất cả 16 bài luyện cho cách 2 

Bài luyện này giúp bạn ôn lại sự phủ định trong cách 2 mà đặc trưng là  :

 У кого нет(не было/не будет ) кого/чего“Ai không có cái gì “

Thời hiện tại : У кого нет кого/чего

У вас нет карандаша? Bạn không có bút chì à ?

У меня есть карандаш Tôi có bút chì

Thời quá khứ :У кого не было  кого/чего

У вас был урок? –У нас не было  урока .

У вас была лекция? –у нас не было лекции.

У вас было собрание? –у нас не было собрания
– Khi  ở quá khứ  với thức phủ định thì ta dùng “не было “ cho tất cả các giống

tương tự với Thời tương lai :У кого не будет кого/чего

У вас будет урок? У нас не будет   урока.

У вас будет лекция?У нас не будет лекции.

У вас будет собрание?У нас не будет  собрания.

Có làm bao nhiêu bài tập đi nữa nhưng chúng ta vẫn cần nắm bắt được những cái cốt lõi .Khi nói đến phủ định thì hãy nhớ tới cách 2 .Nếu có vấn đề gì còn thắc mắc thì bạn hãy nhanh chóng phản hồi ở forum hoặc ở bình luận bên dưới để các CTV có thể giúp bạn tháo gỡ vấn đề nhanh nhất có thể .

Bạn có thể vào đây để đọc lại  lý thuyết cách 2 nếu cảm thấy chưa chắc chắn https://www.tiengnga.net/2014/04/bai-4-cach-2-cua-danh-tu/

1. У вас нет (журнал)

2. На этой улице нет (кинотеатр)

3. У (она) нет сестры

4. Вчера у вас(вы) не   (быть) (урок) (история)

5. В субботу у (вы) не было(экскурсия).

6. У (они)нет (отец)

7. У вас в городе нет (университет)

8. В стакане  нет( вода);

9. У водителя нет ни (талоны )и ни (карточки).

10. В театре нет (буфет).

11. В газете нет( программа)передач на эту недёлю

12. У (наш сосед) нет (большой зонт)

13. Раньше у (твой друг) не (быть)этого магнитофона.

14. У (зубной врач) нет ( лекарство)

15. К сожалению, сейчас у  (мы) нет свободного времени

16. Два года назад  у (ты) ещё не(быть)(высшее образование)

17. В нашей поликлинике нет(детский врач)

18. Раньше  у (моя лучшая подруга) не(быть)(синяя сумка)

19. У меня нет  (сегодняшняя газета)

20. Год назад у нас не (быть) этой большой дачи

21. Через 2 года у нашей семьи уже не будет(большая красивая дача)

22. К сожалению, У (мы) нет(время), чтобы помочь тебе.

23. Завтра  у (моя мать)не будет(эта работа)

24. У вас нет (словарь)

25. У этого нового студента нет(наше расписание)


 

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of