Trang chủ » Bài kiểm tiếng Nga cơ bản (25 câu)

Bài kiểm tiếng Nga cơ bản (25 câu)

79500a7cf9a30f32ab8b6c51d7f6a894

Тест на определение уровня владения русским языком

Bài trắc nghiệm 25 câu này giúp các bạn kiểm tra kiến thức ngữ pháp tiếng Nga cơ bản phục vụ việc học tại Nga.

This quiz must be completed in 10 minutes. Click here to start the quiz

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
2 phản hồi
  1. 10. Обычно я … на остановку пешком.
    иду
    еду
    пришёл
    Думаю, что в этом контексте нам нужно использовать глагол ходить “Обычно я хожу на остановку пешком”.

Leave a Reply