Bài kiểm tiếng Nga cơ bản (25 câu)

79500a7cf9a30f32ab8b6c51d7f6a894

Тест на определение уровня владения русским языком

Bài trắc nghiệm 25 câu này giúp các bạn kiểm tra kiến thức ngữ pháp tiếng Nga cơ bản phục vụ việc học tại Nga.

Thời gian hoàn thành bài kiểm còn 10 phút. Nhấn vào đây để làm bài kiểm

Để lại phản hồi

2 Comments on "Bài kiểm tiếng Nga cơ bản (25 câu)"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Тхе Ань
Guest
Тхе Ань

10. Обычно я … на остановку пешком.
иду
еду
пришёл
Думаю, что в этом контексте нам нужно использовать глагол ходить “Обычно я хожу на остановку пешком”.

Vinh Trinh
Admin

Спасибо Вам. Мы исправили.

wpDiscuz