Trang chủ » BÀI 3: SỐ TỪ SỐ LƯỢNG – CÁCH SỬ DỤNG (P3)

BÀI 3: SỐ TỪ SỐ LƯỢNG – CÁCH SỬ DỤNG (P3)

BÀI 3: SỐ TỪ SỐ LƯỢNG – CÁCH SỬ DỤNG (P3)

1. SỐ TỪ SỐ ĐẾM KẾT HỢP VỚI DANH TỪ VÀ TÍNH TỪ:

          a) Cách 1 và cách 4:

Screen Shot 2015-10-02 at 16.29.41

          b) Các cách khác (2, 3, 5, 6)

  • Tính từ và danh từ đều biến đổi ở dạng số nhiều tương ứng, trừ số 1 (один, одна, одно). Ví dụ:

Screen Shot 2015-10-02 at 16.29.00

  • Chú ý:
  1. Các danh từ chỉ có dạng số nhiều (сутки, часы, ножницы, брюки,…) không kết hợp với số từ số đếm có số đếm 2, 3, 4 ở hàng đơn vị (22, 23, 24, 122, 303, 594,…). Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng những số đếm này, có thể tìm các cấu trúc đồng nghĩa (không nói “двадцать двое суток”, mà nói “двадцать два дня”) hoặc sử dụng giới từ theo các cách 2, 3, 5, 6 (в течение двадцати двух суток).
  2. Trong các cụm từ kết hợp số từ với danh từ.

          Nếu là danh từ bất động vật thì các số 2, 3, 4 có dạng cách 4 giống cách 1.

          Nếu là danh từ động vật thì các số này có dạng cách 4 giống cách 2.

Ví dụ: видел два фильма, nhưng видел двух друзей.

       Các danh từ giống cái động vật (nhưng không phải chỉ người), khi kết hợp với số từ ở cách 4, có thể có 2 dạng (hoặc giống cách 1, hoặc giống cách 2): увидел двух птичек/две птички, завёл двух кошек/две кошки; tương tự với danh từ кукла: купил три куклы/трёх кукол.

  1. Nếu giữa các số 5,6,7… và danh từ không có từ nào mở rộng nghĩa thì chỉ có từ человек được sử dụng ở dạng số nhiều: пять человек, с шестью человеками, о восьми человеках.

      Nếu giữa các số này và danh từ có từ mở rộng nghĩa thì song song với từ человек có thể sử dụng từ люди: семь незнакомых человек/людей.

  1. Dạng từ лет được sử dụng trong các cụm từ kết hợp với số từ 5, 6, 7,… ở cách 1, 2, 4.

     Từ лет được kết hợp với các số полтора (1,5), 2, 3, 4 ở cách 2, còn ở các cách còn lại – год: четырья годами раньше; речь идёт о последних трёх годах; не старше двух лет.

  1. Các số полтораполтораста kết hợp với danh từ số nhiều ở tất cả các cách, ngoại trừ cách 1 và cách 4 – chúng kết hợp với danh từ ở cách 2 số ít.
  2. Giới từ по sử dụng với:

      – Danh từ ở cách 3 với các số từ: один, одна, одно: проходи по одному; я дам всем по одной тетради.

         – Danh từ ở cách 4 với các số từ 2, 3, 4, 200, 300, 400: нам подарили по два цветка и по десять тетрадей.

         – Các số đếm còn lại có cả 2 dạng biến đổi trên khi đi với giới từ по: cách 3 (phương án cũ) và cách 4. Ví dụ:

  • На рынке были яблоко по тридцати рублей за килограмм. (phương án cũ)
  • На рынке были яблоко по тридцать рублей за килограмм. (phương án phổ biến)

2. PHẠM TRÙ SỐ CỦA ĐỘNG TỪ VỊ NGỮ SAU CHỦ NGỮ CÓ CHỨA SỐ TỪ

Screen Shot 2015-10-05 at 16.50.39

 

Với các số từ 5-20 và các số còn lại – xem cụ thể tại đây.

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply