Tác giả: Trang Banh Mi

Tôi - có thể là một cô gái hiện đại nhưng lại giữ được nét truyền thống