Trang chủ » Tục ngữ, thành ngữ Việt Nam trong tiếng Nga

Tục ngữ, thành ngữ Việt Nam trong tiếng Nga

  1.   не везет в картах , повезет в любви

Đen bạc, đỏ tình! Innocent

 2. Нет худа без добра

Trong cái rủi có cái may

 3.  На языке — Будда, а в сердце — змея.

Khẩu phật, tâm xà. => sơ cái này ghê lun !! Pray

4. Голова большая, а глупая

Đầu to óc như quả nho! => Tớ cũng đầu to lắm, 🙁  May chưa thấy ai bảo óc quả nho ^^

5. Выкормишь тигра – беды не миновать

DƯỠNG HỔ DI HỌA  : Nuôi cọp để tai họa về sau . Nuôi ong tay áo.

6.-  Дыма без огня не бывает

   -Где дым, там и огонь

Không có lửa làm sao có khói!

7. Где мутная вода, там жирные цапли

Đục nước béo cò

8. Глупость одной минуты разрушает труд мудрости, потребовавший три года

Khôn ba năm, dại một giờ

9. Гни дерево пока оно молодо, ребенка учи, пока он не вырос

Uốn cây từ thuở còn non, Dậy con từ thuở hãy còn ngây thơ.

10. Говорить, будто воду на голову утки лить

Nói như  nước đổ đầu vịt . => cái này tức không chịu được, thôi tóm lại khỏi nói 😛

11. Голова, как у слона, а хвостик – мышиный

Đầu voi đuôi chuột

12. Голову спрятал, да хвост выставил

Giấu đầu hở đuôi

13. Горькое лекарство рот вяжет, да болезнь излечивает

Thuốc đắng dã tật

14. Гуляя под луной, забывают о лампе.

Có Trăng Quên Đèn

15. Два хозяина в доме – нет согласия; два короля в государстве -нет мира

Một núi không thể hai  hổ. Một nước không thể có hai vua

16 .Дед говорит про курицу, а бабка ему про утку

Ông nói gà, bà nói vịt

17. Дернешь лиану – взбудоражишь весь лес

Rút dây động rừng

18. Дружные супруги и из Тихого океана воду вычерпают

Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn.

19.Если говоришь, то держи слово, не будь бабочкой, порхающей с места на место

Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Hell Boy

20. Дурак плетет корзины посреди дороги

Kẻ ngu đan sọt giữa đường .

Đẽo cày theo ý người ta/ Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. So Tired

21. Ему дорогу показали, а он по тропинке идет

Đường quang không đi lại quàng bụi rậm” => câu này hay thấy bố mẹ mắng con lắm ấy Undecided

22. Если ешь слишком много, то теряешь вкус, если говоришь слишком много, то теряешь разумные слова

“Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.”

 23. Без длинных дорог – кто знает, хорош ли конь

Lộ diêu tri mã lực

Đường dài mới hay sức ngựa …

 24. Биться, как рыба на кухонном столе

Cá nằm trên thớt

 25. Богатый глух, а знатный слеп

Đói cho sạch, rách cho thơm

26. В глубоком пруду – рыба крупная

Ao sâu tốt cá.

27. В гневе и прямое становится кривым, в любви и кривое становится прямым

Thương nhau củ ấu cũng tròn Ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông…”  Kiss

28. В доме еще ничего не известно, а на улице уже все знают

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

29. В заброшенном саду сорнякам привольно

Đường lâu không đi… Đường đầy cỏ dại 

30.Вино входит – слова выходят

Rượu vào lời ra. Big Smile

31. Возить дрова в лес

Chở củi về rừng

32. Все трудно лишь сначала

Vạn sự khởi đầu nan. => Gian  nan đừng có nản nhé ^^

33.  Встретил у парадной двери, а впустил с черного хода

Đưa người cửa trước rước người cửa sau.  

34.  Выбирай место для жилья, друга – для игры

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà .

35. Если отец лев, то и сын львенок

Cha nào  con nấy.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” => à há! chuẩn! Wink

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of