Ngữ pháp tiếng Nga

[Video] Cách 2 trong tiếng Nga

Đây là tài liệu (gồm video và ảnh trong video ) do Ad Ánh làm  .bạn ấy là ad ở trang video:

Bài 3: Cách danh từ và danh từ cách 1

Danh từ trong tiếng nga biến đổi theo 6 cách , các thành phần theo kèm với nó như đại từ,tình từ ,số từ … cũng phải biến đổi phù hợp với nó theo giống,số và cách . Khi học về cách của danh từ cần chú ...

BÀI 2: SỐ CỦA DANH TỪ

Danh từ trong tiếng Nga có khái niệm về số ít và số nhiều. Mỗi danh từ dựa vào đặc điểm giống của mình khi được sử dụng ở ý nghĩa số nhiều sẽ bị biến đổi đuôi từ. Dưới đây là quy tắc biến đổi danh từ ...

BÀI 1: CÁCH XÁC ĐỊNH GIỐNG CỦA DANH TỪ

Danh từ trong tiếng Nga về mặt ngữ pháp có 3 đặc điểm: GIỐNG – SỐ – CÁCH.        1. Danh từ được chia theo 3 giống: danh từ giống đực, giống cái, giống trung (có 1 số ít danh từ thuộc giốn...

* TỔNG QUÁT VỀ DANH TỪ

DANH TỪ TRONG TIẾNG NGA A. Định nghĩa : DANH TỪ CHỨC NĂNG CÚ PHÁP  – chủ ngữ hoặc bổ ngữ         VỀ TỪ PHÁP   1. giống  a. giống đực  b. giống cái  c. giống trung   2. số  a. số ít  b. số nhiều ...

ĐẠI TỪ TIẾNG NGA

ĐẠI TỪ TIẾNG NGA  ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN ĐẠI TỪ SỞ HỮU ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐẠI TỪ XÁC ĐỊNH  ĐẠI TỪ NGI VẤN ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH ĐẠI TỪ PHỦ ĐỊNH 

  • 1
  • 5
  • 6