Tác giả: Vũ Ánh

Cái gốc trăm nết Nết nhẫn nhịn là cao Cha con nhẫn nhịn nhau Vẹn tròn đạo lý Vợ chồng nhẫn nhịn nhau Con cái khỏi bơ vơ Anh em nhẫn nhịn nhau Trong nhà thường êm ấm Bạn bè nhẫn nhịn nhau Tình nghĩa chẳng phai mờ...<3