Trang chủ » Chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nga – ngày Người Bảo vệ Tổ quốc (23/2)

Chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nga – ngày Người Bảo vệ Tổ quốc (23/2)

Chào mọi người, lời đầu tiên cho mình được

chúc mừng ngày Quốc tế Đàn ông Nga !

(thực ra là ngày thành lập quân đội Nga)

Lịch sử ngày Người Bảo vệ Tổ quốc:

Ngày Người bảo vệ Tổ quốc là ngày truyền thống của Quân đội và Hải quân Xô-viết, vốn được kỷ niệm tại các nước thuộc Liên Xô vào ngày 23 tháng 2 hàng năm.

Ngày 15(2) tháng giêng năm 1918 V.I. Lênin đã ký sắc lệnh về việc tổ chức Quân đội, ban đầu với tên gọi chính thức là Hồng Quân Công Nông (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) và Hải quân Công Nông (Рабоче-Крестьянского Красного Флота). Ngày 22 tháng hai năm 1918, trong hoàn cảnh quân đội đế quốc Đức tấn công nước Nga xôviết, sắc lệnh “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang lâm nguy!” được ban hành.

Ngày 23 tháng 2 năm 1918 quần chúng nhân dân ở các thành phố lớn như Petrograd, Matxcova và các thành phố khác đã biểu tình kêu gọi đứng lên bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, và kêu gọi thanh niên gia nhập quân đội. Trong ngày này đã ghi nhận hàng loạt thanh niên tình nguyện gia nhập Hồng Quân, và hàng ngũ của Hồng Quân hình thành và củng cố nhanh chóng trên quy mô lớn.

Để kỷ niệm phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và cuộc đấu tranh anh dũng chống quân xâm lược, ngày 23 tháng 2 hàng năm được kỷ niệm như Ngày Quân đội (trước năm 1946 là Hồng Quân Liên Xô) và Hải quân Xô viết.

Năm 2008 – kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Nga (trước năm 1946 là Hồng quân Liên Xô)

—————

День Защитника Отечества

23 февраля

День Защитника Отечества (День Советской Армии и Военно-Морского флота), праздник, отмечаемый в СССР ежегодно 23 февраля. 15(2 января 1918 В. И. Ленин подписал декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 22 февраля 1918, в обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию, был опубликован декрет-воззвание СНК от 21 февраля “Социалистическое Отечество в опасности!”. 23 февраля 1918 состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и др. городах страны, на которых трудящиеся призывались встать на защиту социалистического Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию, началом широкого формирования её отрядов и частей. В ознаменование массового подъёма советского народа на защиту социалистического Отечества и мужественного сопротивления отрядов Красной Армии германским захватчикам 23 февраля ежегодно отмечается как День Советской Армии (до 1946 Красной Армии) и Военно-Морского Флота.

С Днем Защитника Отечества !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bưu thiếp nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập quân đội, phát hành năm 1919.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúc mừng các chiến sĩ bộ binh
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúc mừng chiến sĩ Bản đồ và các bạn lính biên phòng
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúc mừng các chiến sĩ tăng
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúc mừng các chiến sĩ thuộc binh chủng Phòng không
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúc mừng các chiến sĩ Hải quân
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúc mừng các chiến sĩ Binh chủng Không quân
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúc mừng các chiến sĩ thuộc binh chủng Tên lửa – Pháo binh
С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Вам желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В Вас сильнейшим остается доброта!
Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of