Trang chủ » КОРОВЫ, ОТПРАВЛЯЮЩИЕСЯ НА УБОЙ

КОРОВЫ, ОТПРАВЛЯЮЩИЕСЯ НА УБОЙ

КОРОВЫ, ОТПРАВЛЯЮЩИЕСЯ НА УБОЙ

        Vừa đọc xong tiêu đề các bạn có thể nhận ra ngay tính động từ phản thân mang ý nghĩa bị động (câu nói về con bò được đưa đến lò mổ) được sử dụng trong đó. Nhưng tác giả đã không chú ý tới hậu tố -ся có thể bổ sung vào động từ (trong đó có tính động từ) ý nghĩa khác – hành động có chủ ý. Nếu tính động từ có ý nghĩa này, thì câu tiêu đề cũng có thể hiểu là những con bò tự đi (có chủ ý) tới lò mổ (so sánh với câu: Завтра мы отправляемся в поход – ngày mai chúng tôi hành quân).

88923-Page_167

Ảnh sưu tầm

           1 số ví dụ sử dụng tính động từ có đuôi –ся không đạt: «девочка, воспитывающаяся бабушкой», «письменные работы, выполняемые учеником». Tính hai nghĩa này (trong đó nghĩa thứ 2 thường vô lý và buồn cười) có thể khắc phục bằng cách sử dụng tính động từ bị động có đuôi -мый: коровы, отправляемые на убой; девочка, воспитываемая бабушкой; письменные работы, выполняемые учеником.

         Ngoài ra, có thể xảy ra trường hợp sử dụng sai dạng thời gian. Ví dụ trong câu: «Существовавшее до сих пор положение в области снабжения книгами школьных библиотек не удовлетворяет уже возросшие требования» cần sử dụng tính động từ hiện tại существующее, bơỉ tình trạng (положение) vẫn còn lưu tới thời điểm hiện tại.

Theo cuốn “ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО”

của Д.Э. РОЗЕНТАЛЬ

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of