Trang chủ » ЕСТЬ – не «ЕСТЬ»?

ЕСТЬ – не «ЕСТЬ»?

ЕСТЬ – не «ЕСТЬ»?

        Để biểu thị ý nghĩa sở hữu, trong tiếng Nga có động từ есть (nghĩa là “có”). Tuy nhiên, không phải lúc nào động từ này cũng được sử dụng, mặc dù ý nghĩa của câu vẫn mang tính sở hữu. Dưới đây là cách sử dụng và ví dụ cho nó.

  1. Где (есть) что?

есть 1

2. У кого (есть) что?

есть 2есть 3

3. Есть + инф.

– Ему есть куда поехать. (cậu ấy có chỗ cần đi)

– Там есть что посмотреть. (ở đó có cái để xem đấy)

– У тебя есть чем писать? (bạn có cái gì để viết chưa?)

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply