Trang chủ » BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA – РУССКИЙ АЛФАВИТ

CHỮ IN PHIÊN ÂM TÊN CHỮ CÁI CÁCH ĐỌC
А – а [a] а [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/а.mp3″]
Б – б [b] бэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/б.mp3″]
В – в [v] вэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/в.mp3″]
Г – г [g] гэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/г.mp3″]
Д – д [d] дэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/д.mp3″]
Е – е [je] е [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/е.mp3″]
Ё – ё [jo] ё [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ё.mp3″]
Ж – ж [zh] жэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ж.mp3″]
З – з [z] зэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/з.mp3″]
И – и [i] и [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/и.mp3″]
Й – й [j]  и краткое [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/й.mp3″]
К – к [k] ка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/к.mp3″]
Л – л [l] эль [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/л.mp3″]
М – м [m] эм [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/м.mp3″]
Н – н [n] эн [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/н.mp3″]
О – о [o] о [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/о.mp3″]
П – п [p] пэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/п.mp3″]
Р – р [r] эр [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/р.mp3″]
С – с [s] эс [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/с.mp3″]
Т – т [t] тэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/т.mp3″]
У – у [u] у [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/у.mp3″]
Ф – ф [f] эф [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ф.mp3″]
Х – х [kh] ха [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/х.mp3″]
Ц – ц [ts] цэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ц.mp3″]
Ч – ч [ch] че [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ч.mp3″]
Ш – ш [sh] ша [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ш.mp3″]
Щ – щ [shch] ща [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/щ.mp3″]
Ъ – ъ dấu cứng твёрдый знак
Ы – ы [ư] ы [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ы.mp3″]
Ь – ь dấu mềm мягкий знак
Э – э [e] э [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/э.mp3″]
Ю – ю [ju] ю [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/ю.mp3″]
Я – я [ja] я [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/я.mp3″]

CÁCH VIẾT CHỮ HOA VÀ CHỮ THƯỜNG

russian-alphabet

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply