Trang chủ » trạng động từ

trạng động từ

Bài 12: TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ CÁC CÁCH NÓI TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÂU (деепричастие и его синонимы в предложении)

Bài 12: TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ CÁC CÁCH NÓI TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÂU (деепричастие и его синонимы в предложении)           1. Những danh từ kết hợp với những giới từ sau tương đương với trạng động từ chưa hoàn...

BÀI 11: CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRẠNG ĐỘNG TỪ (различные случаи употребления деепричастия)

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRẠNG ĐỘNG TỪ (различные случаи употребления деепричастия)      1. Hành động được thể hiện bởi trạng động từ có ý nghĩa nhượng bộ, nguyên nhân, điều kiện liên quan tới hành động...

BÀI 10: MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN CỦA TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ TRONG CÂU (временная соотнесённость причастия и глагола в строе предложения)

MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN CỦA TRẠNG ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ TRONG CÂU (временная соотнесённость причастия и глагола в строе предложения) I – Đoạn trạng động từ độc lập tương đối        Hành động được thể hiện ...

BÀI 9: TRẠNG ĐỘNG TỪ (деепричастие)

TRẠNG ĐỘNG TỪ (деепричастие)          Trạng động từ – là từ loại đặc biệt có đặc điểm của của động từ và trạng từ. Từ loại này tạo ra mối quan hệ giữa các hành động trong câu, trong đó 1 hành độ...

Bài 91 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Trong năm bài học trước, theo yêu cầu của một số bạn thính giả và độc giả truy cập trang điện tử, chúng tôi đã giới thiệu những bí quyế...