Bài viết

Bài 17 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                        *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta sẽ  kết thúc cuộc làm quen với s...

Bài 16 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                   *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tron...

Bài 15 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.              *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng tôi đã dành hai bài học trước để nói về một trong nhữ...

Bài 14 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                  *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hy vọng là các bạn đã định hình và nắm được phần nào đề...

Bài 13 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                            *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Thế nào, các bạn thân mến, bạ...

Bài 12 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                     *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Vậy là các bạn đã làm quen với  nhữn...

Bài 11 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                     *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Rất hy vọng là các bạn đã đạt tiến b...

Bài 10 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                  *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Xin hỏi, các bạn đã thuộc các đại từ nh...

Bài 9 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                            *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Việc học tiếng Nga của các bạn đạt kế...

Tổng hợp tài liệu học tiếng Nga

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TIẾNG NGA GIÁO TRÌNH HỌC 1. Ngữ pháp tiếng Nga – Vũ Đình Vị – 3 phần – 406 trang  http://diendan.tiengnga.net/thu-vien/sach-ngu-phap-tieng-nga-vu-dinh-vi-p1-tu-...

Bài 8 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.       *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn đạt kết quả thế nào rồi trong v...

Bài 7 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.          *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn đã thuộc những đại từ nhân x...

Bài 6 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chuyên mục “Chúng ta học tiếng Nga” Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!  Hy vọng rằng các bạn đã là...

Bài 5 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chắc là việc học tiếng Nga của các bạn đã có nhữn...

Bài 4 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hy vọng là các bạn đã  thu được những thành quả đ...

Bài 3 – Bài giảng tiếng Nga

https://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/02/Bai3.mp3 Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.  Xin chào các bạn!...

Bài 2 – Bài giảng tiếng Nga

https://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/02/Bai2.mp3 Liên kết tải về Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn!  З...

Bài 1 – Bài giảng tiếng Nga

https://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/02/Bai1.mp3 Tải về bài học Nhiều thính giả của đài chúng tôi lâu nay thường nêu nguyện vọng muốn học tiếng Nga. Không phải ai cũng có điều kiện tham dự ...