Trang chủ » Bài 15 – Bài giảng tiếng Nga

Bài 15 – Bài giảng tiếng Nga

molodezhhh

Tải về bài học

Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.              ***

Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Chúng tôi đã dành hai bài học trước để nói về một trong những vấn đề phức tạp nhất trong ngôn ngữ Nga là cách.  Bây giờ các bạn đã làm quen với sự thay đổi danh từ, đại từ và tính từ trong tất cả  6 cách của tiếng Nga. Nhưng đó mới chỉ là danh từ bất động vật giống đực. Còn danh từ giống đực động vật có đặc điểm riêng. Nó khác với biến đổi của danh từ bất động vật cách 4 (đối cách). Xin nhắc lại một chút: danh từ  bất động vật trong hình thức đối cách (cách 4) giống với hình thức nguyên cách (cách1).

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ СТАРЫЙ ГОРОД НАХОДИТСЯ НА РЕКЕ ВОЛГЕ.

Thành phố nhỏ cổ kính này nằm trên sông Volga.

Nhóm từ  этот  маленький  старый  город đứng ở cách 1 (nguyên cách).

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ СТАРЫЙ ГОРОД.

Tôi yêu thành phố nhỏ cổ kính này.

Trong mệnh đề trên, nhóm từ  этот  маленький  старый  город đứng ở cách 4 (đối cách). Như các bạn thấy, phần đuôi (vĩ tố) của từ trong hai cách này hoàn toàn trùng hợp.

Bây giờ ta chuyển sang danh từ động vật. Lấy thí dụ nhóm từ ЭТОТ ИЗВЕСТНЫЙ  РУССКИЙ ПОЭТ.

Cách 1 (nguyên cách) sẽ là:

ЭТОТ ИЗВЕСТНЫЙ  РУССКИЙ  ПОЭТ  ЖИВЕТ  В  МОСКВЕ. Nhà thơ Nga nổi tiếng này sống ở Matxcơva.

Các bạn hãy theo dõi sự biến đổi của nhóm từ theo các cách:

Cách 2 (sinh cách):

У  ЭТОГО  ИЗВЕСТНОГО  РУССКОГО  ПОЭТА  КРАСИВЫЙ  ДОМ. Nhà thơ Nga nổi tiếng này có ngôi nhà đẹp.

Cách 3 (tặng cách):

ЧИТАТЕЛИ ЧАСТО ПИШУТ  ПИСЬМА  ЭТОМУ  ИЗВЕСТНОМУ  РУССКОМУ  ПОЭТУ. Các độc giả thường viết thư cho nhà thơ Nga nổi tiếng này.

Cách 4 (đối cách):

МОЛОДЕЖЬ ЛЮБИТ ЭТОГО ИЗВЕСТНОГО  РУССКОГО  ПОЭТА. Giới trẻ yêu mến nhà thơ Nga nổi tiếng này.

Xin các bạn lưu ý: phần đuôi của từ trong cách 4 (đối cách) trùng hợp với đuôi của từ trong cách 2 (sinh cách). Đây là sự khác biệt của danh từ bất động vật và danh từ động vật trong tiếng Nga. .

Tiếp theo là cách 5 (tạo cách):

С  ЭТИМ  ИЗВЕСТНЫМ   РУССКИМ  ПОЭТОМ  ДРУЖАТ  КОСМОНАВТЫ.  Các nhà du hành vũ trụ kết thân với nhà thơ Nga nổi tiếng này.

Và cách cuối cùng là cách 6 (giới cách):

ОБ ЭТОМ  ИЗВЕСТНОМ   РУССКОМ  ПОЭТЕ ВЫ  МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ. Các bạn có thể đọc về nhà thơ Nga nổi tiếng này trong bách khoa toàn thư.

Như vậy, hôm nay chúng ta đã làm quen với 6 cách của tiếng Nga đối với danh từ đại từ và tính từ động vật, giống đực, số ít. Để so sánh với biến đổi của danh từ bất động vật, mời các bạn tham khảo bảng tóm tắt sau đây:

BẢNG BIẾN ĐỔI THEO CÁCH

 Cách 1: Этот известный русский поэт

Cách 2 : Этого  известного  русского  поэта

Cách 3 : Этому  известному  русскому  поэту

Cách 4 : Этого  известного  русского  поэта

Cách 5: Этим  известным  русским  поэтом

Cách 6: Об  этом  известном  русском  поэте
Nguồn: Chuyên mục “Chúng ta học tiếng Nga” đài phát thanh  Sputnik

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply