Bài viết

Bài 37 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.*** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục cuộc làm quen chi tiết với các cách t...

Bài 36 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.*** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với cách trong tiếng Nga. Chủ đề của bài họ...

Bài 35 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cách nữa trong tiếng...

Bài 34 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn về một ...

Bài 33 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                 *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania, chị muốn thông báo gì vậy? Я ХОЧУ...

Bài 32 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.    ** Xin chào các bạn!  ЗДРАВСТВУЙТЕ! Bài học hôm nay sẽ tiếp nối chủ đề cách biểu thị thời gian trong tiến...

Bài 31 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                  *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПЯТЬ МИНУТ, ПЯТЬ МИНУТ… – Tania, ...

Bài 30 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                        *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Thế là bây giờ Tania và Đan Thi l...

Bài 29 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                 *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Thế là những ngày lễ đã trôi qua, và chú...

Bài 28 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                 *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ không nói...

Bài 27 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                            *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Trong bài hôm nay, chúng ta s...

Bài 26 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                            *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Thế nào, các bạn thành thạo với những câu hội...

Bài 25 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                               *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chủ đề bài học của chúng ta hôm nay là thờ...

Bài 24 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                               *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Có lẽ chuyến đi tới các cửa hàng đã ít nhi...

Bài 23 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                  *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn đã thuộc hết những từ chỉ số lư...

Bài 22 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                                *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng tôi mời các...

Bài 21 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                         *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay mời các bạn cùng chúng t...

Bài 20 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                      *** Xin chào các bạn!ЗДРАВСТВУЙТЕ! Trong những bài trước, khi đặt câu đôi khi ta dùng đ...

Bài 19 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                             *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục...

Bài 18 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                             *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hẳn là các bạn đã thu được n...