Ngữ Pháp Tiêng Nga qua hình minh hoạ

Cuốn ngữ pháp :”Грамматика русского языка в иллюстрациях. Пехливанова К.И., Лебедева М.Н.” do bạn @ Tran Quy chia sẻ .vMình đã tải về và đọc qua,rất tường minh và dễ hiểu .Cám ơn tinh thần chia sẻ của bạn .Chúc bạn luôn học tốt
http://rghost.net/2073307
minhhoa