Học tiếng Nga qua bài giảng

Chuyên mục “Chúng ta học tiếng Nga” đài phát thanh Sputnik

Bài 85 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hẳn là các bạn đã nắm được phương thức cấu tạo và sử dụng tính động từ bị động thời quá khứ rồi nhỉ? Trong bài trước chúng tôi đề nghị ...

Bài 84 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục làm quen với tính động từ của tiếng Nga. Xin nhắc lại, tính động từ là dạng có đặc trưng kết hợp của cả động từ lẫn t...

Bài 83 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục làm quen với tính động từ của tiếng Nga. Xin nhắc lại, tính động từ là dạng có đặc trưng kết hợp của cả động từ lẫn t...

Bài 82 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Trong bài trước chúng ta đã bắt đầu làm quen với một trong những dạng động từ của tiếng Nga – đó là tính động từ (hình động từ). Xin nh...

Bài 81 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen với tính động từ (hình động từ) của tiếng Nga. Đây là chủ đề không đơn giản, nhưng rất hy vọng là các...

Bài 80 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Như đã hứa ở bài trước, trong bài học này chúng tôi sẽ kể với các bạn về động từ giả định trong tiếng Nga. Như tên gọi cũng có thể thấy...

Bài 79 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta đã dành nhiều bài học để làm quen với một trong những kiến thức khó hiểu nhất trong tiếng Nga – đó là phương thức dùng danh từ...

Bài 78 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. * * * Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Trong bài trước chúng ta đã phân biệt phương thức sử...

Bài 77 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn thân mến, thế là chúng ta đã nghiên cứu chi tiết phương thức sử dụng tất cả sáu cách của tiếng Nga. Các bạn đã nghe rất nhiều đ...