Học tiếng Nga qua bài giảng

Chuyên mục “Chúng ta học tiếng Nga” đài phát thanh Sputnik

Bài 4 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hy vọng là các bạn đã  thu được những thành quả đ...

Bài 3 – Bài giảng tiếng Nga

https://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/02/Bai3.mp3 Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.  Xin chào các bạn!...

Bài 2 – Bài giảng tiếng Nga

https://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/02/Bai2.mp3 Liên kết tải về Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn!  З...

Bài 1 – Bài giảng tiếng Nga

https://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/02/Bai1.mp3 Tải về bài học Nhiều thính giả của đài chúng tôi lâu nay thường nêu nguyện vọng muốn học tiếng Nga. Không phải ai cũng có điều kiện tham dự ...