Học tiếng Nga qua bài giảng

Chuyên mục “Chúng ta học tiếng Nga” đài phát thanh Sputnik

Bài 13 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                            *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Thế nào, các bạn thân mến, bạ...

Bài 12 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                     *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Vậy là các bạn đã làm quen với  nhữn...

Bài 11 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                     *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Rất hy vọng là các bạn đã đạt tiến b...

Bài 10 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                  *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Xin hỏi, các bạn đã thuộc các đại từ nh...

Bài 9 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                            *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Việc học tiếng Nga của các bạn đạt kế...

Bài 8 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.       *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn đạt kết quả thế nào rồi trong v...

Bài 7 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.          *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn đã thuộc những đại từ nhân x...

Bài 6 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chuyên mục “Chúng ta học tiếng Nga” Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!  Hy vọng rằng các bạn đã là...

Bài 5 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chắc là việc học tiếng Nga của các bạn đã có nhữn...