Trang chủ » BÀI 6: CÁCH 2 CỦA DANH TỪ (CÓ GIỚI TỪ)

BÀI 6: CÁCH 2 CỦA DANH TỪ (CÓ GIỚI TỪ)

CÁCH 2 CỦA DANH TỪ (CÓ GIỚI TỪ)

1. Ý nghĩa của danh từ cách 2 không giới từ

2. Ý nghĩa của danh từ cách 2 có giới từ

2.1. chỉ địa điểm, câu hỏi ГДЕ?, các giới từ đi kèm :

                 у (bên cạnh) = около (ở gần)

                 вокруг (xung quang) >< среди (ở giữa 1 không gian rộng hoặc giữa nhiều người)

                 напротив (đối diện)

                 внутри (bên trong) >< вне (bên ngoài)

                 впереди (đằng trước) = позади (đằng sau)

                 близко от = недалеко от (không xa với)

                 справа от (bên phải của) >< слева от (bên trái của)

2.2. Сhỉ hướng chuyển động, câu hỏi КУДА? ОТКУДА?

       – Câu hỏi КУДА? có các giới từ: до (đến, đạt được đích đến)

Ví dụ: Я дошла до театра.

      – Câu hỏi ОТКУДА? có các giới từ: из, с, от, из-за, из-под

Screen Shot 2015-02-03 at 01.37.44

2.3. Сhỉ nguyên nhân, câu hỏi ПОЧЕМУ? от, с, из, из-за

Screen Shot 2015-02-03 at 02.15.07

2.4. Сhỉ thời gian, câu hỏi КОГДА? с, до, после, накануне, среди

Screen Shot 2015-02-03 at 02.41.47

2.5. Сác giới từ khác:

КРОМЕ (ngoài ra): кроме моей сестры, только ты знаешь мой секрет. (ngoài em gái tôi ra, chỉ có bạn biết bí mật của tôi.)

ВМЕСТО (thay thế): сегодня вместо риса я ем хлеб.

БЕЗ (không có, thiếu): без его помощи я бы не решила эту трудную задачу.

3. 1 số động từ đi với cách 2 có giới từ:

Screen Shot 2015-02-03 at 03.23.29

0 0 vote
Article Rating
Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x