Trang chủ » Bài luyện 8 : Cách 2 và giới từ (ôn tập tổng hợp-P1)

Bài luyện 8 : Cách 2 và giới từ (ôn tập tổng hợp-P1)

Đến bài luyện này thì mức độ khó đã tăng lên một chút.Bạn sẽ tự điền vào ô trống mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào 😀 Nếu bạn cảm thấy vướng mắc khi làm bài tập thì nên xem xét  lại những bài luyện ở trước .

http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-luyen-1-cach-2-su-huu/

http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-luyen-2-cach-2-va-cac-tu-luong/

http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-luyen-3-cach-2-va-su-phu-dinh/

http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-luyen-4-cach-2-va-gioi-tu-phan-1/

http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-luyen-5-cach-2-va-gioi-tu-phan-2/

http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-luyen-6-cach-2-va-gioi-tu-phan-3/

http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-luyen-7-cach-2-va-gioi-tu-phan-4/

 

Bạn có thể vào đây để đọc lại  lý thuyết cách 2 nếu cảm thấy chưa chắc chắn http://www.tiengnga.net/2014/04/bai-4-cach-2-cua-danh-tu/

1. Сегодня на уроке русского языка мы говорили о Пушкине. Теперь я знаю, что Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве шестиюнтысяча семьсот девяносто девятгод

2. -Антон, я помню, что твой день рождения в мае, но число забыл. Напомни, пожалуйста, какчислты родился?

-Пятнадцатмая. Запомни: день рождения у меня пятнадцатмаВ этот день я буду ждать тебя в гости.

3. Католики отмечают Рождество двадцать пят декабр , а мы, православные, в России отмечаем этот праздник седьмянвар

4. Двенадцатапреля тысяча девятьсот шестьдесят первгодпроизошло одно из самых важных событий в истории человечества - человек впервые побывал в космосе, а первый космонавт планеты - Юрий Алексеевич Гагарин.


 

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply