Trang chủ » Организовать и руководить работой

Организовать и руководить работой

Организовать и руководить работой

          Không hiếm khi trong câu có chứa hai động từ đòi hỏi hai bổ ngữ ở hai cách khác nhau, nhưng lại sử dụng chung ở một cách.

         Cấu trúc câu sẽ hoàn toàn đúng nếu các động từ đi cùng với nhau đòi hỏi cùng một cách – cùng một giới từ (nếu có): читать и конспектировать книгу; перечитывать и исправлять написанное; желать и добиваться осуществления планов; надеяться и рассчитывать на успех,… Nhưng không thể nói «любить и наслаждаться природой» bởi vì любить (что?), còn наслаждаться (чем?). Cũng như không thể nói «смотреть и любоваться картиной»: смотреть (на что?), còn любоваться (чем?), «организовать и руководить работой»: организовать (что?), còn руководить (чем?).

         Có một số cách sửa các cụm từ như vậy. Cách đơn giản nhất: ở động từ thứ nhất chúng ta sử dụng ngay danh từ ở cách được yêu cầu, còn sau động từ thứ hai sử dụng đại từ thay thế cho danh từ đó. Ví dụ: любить природу и наслаждаться ею; смотреть на картину и любоваться ею; организовать работу и руководить ею.

         Đôi khi, thay thế từ vựng như vậy cho phép khắc phục những nhầm lẫn về văn phong: «За больным установлен хороший уход и содержание» (cần phải sửa thành: Больному обеспечены хороший уход и содержание).

        Không hiếm khi bắt gặp những cấu trúc không đúng trong các tác phẩm văn học như cách đánh giá lời nói đời thường: жмурил и хлопал глазами (Н. Гоголь); чувствуя и пугаясь приближения дня (М. Лермонтов); ловя и избегая вопросительно устремлённый на него взор Кати (И. Тургенев); не только не любил, но был возмущён против штабных (Л. Толстой); поняли и смирились с переменами в своём быту (А. Караваева). Nếu tận dụng cách sửa chữa văn phong được gợi ý bên trên, chúng ta sẽ khắc phục được những lỗi sai ngữ pháp, nhưng lại làm cho câu nói trở nên nặng nề – điều mà ngôn ngữ văn chương không bao giờ mong đợi.

Theo cuốn “ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО”

của Д.Э. РОЗЕНТАЛЬ

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of