Trang chủ » Я ДАВНО НЕ ВИДЕЛ МОИХ (ИЛИ МОЕГО) БРАТА И СЕСТРУ?

Я ДАВНО НЕ ВИДЕЛ МОИХ (ИЛИ МОЕГО) БРАТА И СЕСТРУ?

Я ДАВНО НЕ ВИДЕЛ МОИХ (ИЛИ МОЕГО) БРАТА И СЕСТРУ?

         Câu hỏi đặt ra ở đây lựa chọn số ít hay số nhiều cho hình thái của tính từ khi đi kèm với 2 hay nhiều danh từ cùng chung 1 chức năng trong câu (tất nhiên, các danh từ đó ở dạng số ít): … моих hay моего брата и сестру?

         Nếu rõ ràng tính từ không chỉ xác định danh từ ngay sau nó, mà cả các danh từ tiếp sau nữa, thì nó được chia dạng số ít. Ví dụ: Дикий гусь и утка прилетели первыми (И. Тургенев) – ở đây không thể hiểu là ngỗng hoang và vịt nhà. Vì vậy, các cụm từ sau thường được nói: : летний жар и зной, морской прилив и отлив, уличный шум и грохот, школьная успеваемость и дисциплина, наше радио и телевидение, современная техника и наука, написать свой адрес, фамилию, имя, отчество,

         Tuy nhiên trong 1 số trường hợp có thể xảy ra hiểu nhầm (hoặc không xác định rõ tính từ bổ nghĩa cho từ ngay sau nó hay toàn bộ các danh từ cùng chức năng sau nó), khi đó tính từ được biến đổi dạng số nhiều: способные ученик и ученица, мелко нарезанные зелень и мясо, коричневые шкаф и комод, талантливо исполненные пьеса для виолончели и концерт для скрипки с оркестром,

         Đặc trưng của văn bản hành chính là rõ ràng, chính xác, vậy nên tính từ thường được chia ở dạng số nhiều. Ví dụ: Построить каменные дом и гараж (dạng số ít của tính từ có thể đưa ra cách hiểu: nhà làm bằng đá, còn gara có thể bằng gỗ hoặc nguyên liệu khác).

Theo cuốn “ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО”

của Д.Э. РОЗЕНТАЛЬ

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of