Trang chủ » tính từ ngắn đuôi

tính từ ngắn đuôi

BÀI 3: TÍNH TỪ ĐẦY ĐỦ VÀ TÍNH TỪ NGẮN ĐUÔI

BÀI 3: TÍNH TỪ ĐẦY ĐỦ VÀ TÍNH TỪ NGẮN ĐUÔI         I. Đặc điểm của tính từ đầy đủ:         II. Đặc điểm và cấu tạo tính từ rút gọn:            1. Đặc điểm:      – Tính từ rút gọn được cấu tạo từ tính ...