Trang chủ » số từ

số từ

BÀI 1: SỐ TỪ TIẾNG NGA VÀ SỐ TỪ SỐ LƯỢNG (P1)

BÀI 1: SỐ TỪ TIẾNG NGA VÀ SỐ TỪ SỐ LƯỢNG (P1) I- Đặc điểm chung của số từ trong tiếng Nga: Số từ là từ loại chỉ số lượng đồ vật, số, cũng như thứ tự các đồ vật khi đếm. Trong tiếng Nga có các loại số ...