Trang chủ » danh từ » Page 2

danh từ

Bài 16 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                                   *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tron...

Bài 15 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.              *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng tôi đã dành hai bài học trước để nói về một trong nhữ...

Bài 8 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.       *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Các bạn đạt kết quả thế nào rồi trong v...

Bài 4 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hy vọng là các bạn đã  thu được những thành quả đ...

  • 1
  • 2