Trang chủ » đại từ sở hữu

đại từ sở hữu

BÀI 3: ĐẠI TỪ SỞ HỮU (притяжательное местоимение)

BÀI 3: ĐẠI TỪ SỞ HỮU (притяжательное местоимение)        I- ĐẶC ĐIỂM: Các đại từ sở hữu bao gồm: мой (của tôi), твой (của bạn), свой (của mình), наш (của chúng mình), ваш (của các bạn), её (của cô ấy)...

ĐẠI TỪ TIẾNG NGA

ĐẠI TỪ TIẾNG NGA  ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN ĐẠI TỪ SỞ HỮU ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐẠI TỪ XÁC ĐỊNH  ĐẠI TỪ NGI VẤN ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH ĐẠI TỪ PHỦ ĐỊNH 

Bài 5 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chắc là việc học tiếng Nga của các bạn đã có nhữn...

Bài 4 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hy vọng là các bạn đã  thu được những thành quả đ...