Trang chủ » đại từ nhân xưng

đại từ nhân xưng

BÀI 2: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (личное местоимение)

BÀI 2: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (личное местоимение) Đại từ nhân xưng là những đại từ dùng để thay thế các danh từ chỉ người và vật khi người nói không muốn nhắc lại các danh từ ấy. Gồm các từ: я, ты, он, она...

ĐẠI TỪ TIẾNG NGA

ĐẠI TỪ TIẾNG NGA  ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN ĐẠI TỪ SỞ HỮU ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐẠI TỪ XÁC ĐỊNH  ĐẠI TỪ NGI VẤN ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH ĐẠI TỪ PHỦ ĐỊNH 

Bài 9 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                            *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Việc học tiếng Nga của các bạn đạt kế...

Bài 5 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chắc là việc học tiếng Nga của các bạn đã có nhữn...