Trang chủ » cách 5

cách 5

BÀI 10: CÁCH 5 CỦA DANH TỪ

BÀI 10: CÁCH 5 CỦA DANH TỪ         Cách 5 của danh từ có tên tiếng Nga là ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, được dịch sang tiếng Việt là TẠO CÁCH.        I- Cách biến đổi: 1.1. Cách 5 của danh từ số it:         * C...

Bài 76 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta kết thúc phần nghiên cứu phương thức sử dụng danh từ, tính từ, đại từ cách 5-tạo cách trong tiếng Nga. Ở bài trước chú...

Bài 75 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục nghiên cứu phương thức dùng danh từ, tính từ và đại từ cách 5 – tạo cách trong tiếng Nga. Ở bài trước chúng ta đã nói...

Bài 74 – Bài giảng tiếng Nga

Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. * * * Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục nghiên cứu phương thức dùng danh t...

Bài 73 – Bài giảng tiếng Nga

Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. * * * Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!   Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương ...

Bài 72 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. * * * Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “...

Bài 41 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.****** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc việc ôn tập các cách củ...

Bài 37 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.*** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục cuộc làm quen chi tiết với các cách t...

Bài 17 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                        *** Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta sẽ  kết thúc cuộc làm quen với s...

  • 1
  • 2