Trang chủ » bảng chữ cái

bảng chữ cái

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA – РУССКИЙ АЛФАВИТ CHỮ IN PHIÊN ÂM TÊN CHỮ CÁI CÁCH ĐỌC А – а [a] а Б – б [b] бэ В – в [v] вэ Г – г [g] гэ Д – д [d] дэ Е – е [je] е Ё &...