Trang chủ » Mẫu câu giao tiếp thông dụng » QUỐC TỊCH – Национальность (P2)

QUỐC TỊCH – Национальность (P2)

Trở về danh sách chủ đề

 

Chủ đề 4QUỐC TỊCH – Национальность (P2)

1)       
— Давайте познакомимся. Меня зовут Джон. Я американец.— Очень приятно. А меня зовут Антон. Я русский.

— Антон, а какой ваш родной город?

— Мой родной город – Москва. А ваш?

— А мой – Чикаго.

– Chúng ta làm quen nhé. Tên tôi là John. Tôi là người Mỹ.– Rất hân hạnh. Tên tôi là Anton. Tôi là người Nga.

– Anton, thành phố nào là thành phố quê hương của anh?

– Thành phố quê hương của tôi – Matxcva.Còn anh ?

– Thành phố quê hương của tôi là Chicago.

2)       
— Познакомьтесь, пожалуйста, это Франческо.— Очень приятно. А меня зовут Ира.

— Ира, вы русская?

— Да, я русская. А кто вы понациональности?

— Я итальянец. Раньше я жил в Риме, а сейчас живу в Москве. Ира, а вы были в Италии?

— Нет, не была. Франческо, а вы работаете или учитесь в Москве?

— Я учусь в университете.

– Làm quen nhé. Đây là Fransesko.– Rất hân hạnh. Còn tôi là Ira.

– Ira, chị là người Nga?

– Vâng, tôi là người Nga. Còn anh là người nước nào ?

– Tôi là người Ý. Ngày trước tôi sống ở Rome, còn bây giờ tôi sống ở Matxcva. Ira này, chị đã từng ở Italia chưa?

– Chưa,Tôi chưa từng. Fransesko, bạn đi làm hay học tập ở Matxcva vậy?

– Tôi học ở trường đại học.

3)       
— Давайте познакомимся. Меня зовут Виктор. Я русский.— Очень приятно. А меня зовут Роберт. Я англичанин.

— Роберт, вы живёте в Москве?

— Да, сейчас я живу и работаю в Москве.

— А где вы работаете?

— Я работаю в фирме.

— А кто вы по профессии?

— Я экономист.

— А где вы жили раньше?

— Раньше я жил в Англии. Мой родной город Лондон. Вы были в Лондоне?

— Да, был. Это очень красивый город.

— Москва тоже очень большой и красивый город. Виктор, а Москва ваш родной город?

— Нет, мой родной город Смоленск. Но сейчас я живу и учусь в Москве.

— А где вы учитесь?

— Я учусь в институте.

– Nào cùng làm quen nhé ! Tên tôi là Viktor.Tôi là người Nga.– Rất hân hạnh. Còn tên tôi là Robert. Tôi là người Anh.

– Robert , anh sống ở Matxcva à?

– Vâng. Tôi đang sống và làm việc ở Matxcva.

– Còn anh làm việc ở đâu ?

– Tôi làm việc trong công ty.

– Thế anh làm nghề gì?

– Tôi là nhà kinh tế.

– Thế trước kia anh sống ở đâu ?

– Trước kia tôi sống ở Anh. Thành phố quê hương của tôi là London. Anh đã từng tới London chưa?

– Tôi đã từng ở đó. Đó là thành phố rất đẹp.

– Matxcva cũng rất lớn và đẹp. Viktor, Matxcva là thành phố quê hương của anh?

– Không, thành phố quê hương của tôi là Smolensk. Nhưng bây giờ tôi sống và học tập ở Matxcva.

– Thế anh học ở đâu ?

– Tôi học ở học viện.

4)       
— Саша, это твои друзья?— Да, это мои друзья. Познакомься, пожалуйста. Это Марта. Она немка. Она живёт и учится в Москве. Это Жан. Он француз. Сейчас он тоже живёт в Москве и учится в университете. Это Роберт. Он англичанин. Роберт работает в фирме. Он экономист.

— Очень приятно. Меня зовут Лин. Я китаец. Сейчас я тоже живу и работаю в Москве.

— Очень приятно, Лин. А где вы жили раньше?

— Раньше я жил в Пекине.

— Пекин ваш родной город?

— Нет, мой родной горорд Харбин.

– Sasha, đây là những người bạn của cậu ?– Ừ, đây là những người bạn của tớ. Làm quen nhé! Đây là Marta. Cô ấy là người Đức. Cô ấy sống và học tập ở Matxcva. Đây là Jean. Anh ấy là người Pháp. Anh ấy cũng sống ở Matxcva và học ở trường đại học. Đây là Robert. Anh ấy là người Anh. Robert làm việc ở công ty. Anh ấy là nhà kinh tế.

– Rất vui được làm quen với các bạn. Tớ tên là Lin. Người Trung Quốc. HIện tớ cũng đang sống và học tập ở Matxcva.

– Rất vui làm quen với bạn, Lin. Trước đây bạn sống ở đâu?

– Trước đây tớ sống ở Bắc Kinh.

– Bắc Kinh là thành phố quê hương của cậu?

– Không, quê tớ ở Kharbin.

 

Nội dung được tham khảo theo tài liệu “ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!” – tác giả: Н.Б. Караванова


Trở về danh sách chủ đề

Leave a Reply