Trang chủ » Mẫu câu giao tiếp thông dụng » NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI – Телефонный разговор (Р2)

NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI – Телефонный разговор (Р2)

Trở về danh sách chủ đề

 

Chủ đề 7: NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI – Телефонный разговор (Р2)

1) 
— Алло, это справочная?— Да.

— Дайте, пожалуйста, номер телефона больницы № 52.

— 253-40-61.

— Повторите, пожалуйста.

— 253-40-61.

— Спасибо.

– Alo, đây có phải phòng chỉ dẫn không ạ ?– Đúng rồi.
– Làm ơn cho tôi số điện thoại bệnh viện số 52
– 253-40-61
– Làm ơn nhắc lại
– 253-40-61

– Xin cảm ơn

2)       
— Алло! Здравствуйте! Можно Лену?— Минутку.

— Лена?

— Да, это я.

— Привет, это Ира. Как дела?

— Отлично. А твои?

— Тоже.

— Пока. До встречи.

— Пока.

– Alo! Xin chào! Tôi có thể gặp Lena không ?– Đợi chút nhé
– Lena phải không ?
– Ừ mình đây
– Chào cậu, mình là Ira.Cậu thế nào ?
– Tuyệt vời. Còn cậu ?
– Mình cũng thế.
– Tạm biệt. Gặp sau nhé!

– Tạm biệt.

3)       
— Алло!— Добрый день! Можно Антона?

— Его нет. Что передать?

— Передайте, пожалуйста, что звонил Джон. Я позвоню вечером.

— Хорошо. Я передам. До свидания.

— До свидания.

– Alô!
– Chào ngày mới! Tôi có thể gặp Anton chứ ?
– Cậu ấy ko có đây.Cậu muốn tôi nhắn gì không?
– Chuyển lời cho cậu ấy là John đã gọi nhé.Tôi sẽ gọi lại vào tối nay.– Đc thôi. Tôi sẽ nói lại. Tạm biệt
– Tạm biệt.
4)     
— Алло!— Добрый вечер! Можно Алексея Сергеевича?

— Его нет. Он вышел.

— А когда он будет?

— Минут через 5.

— Спасибо. Я позвоню минут через 5.

— Звоните! До свидания.

– Alo!
– Chào buổi tối! tôi có thể gặp Алексея Сергеевича chứ ?
– Anh ấy không có nhà. Anh ấy ra ngoài rồi.– Thế khi nào thì a ấy quay lại vậy?

– Sau 5p nữa.

– Cám ơn nhé. Tôi sẽ gọi lại sau 5p
– Cứ gọi. Tạm biệt.

5)     
— Алло!— Здравствуйте! Будьте добры, Галину Ивановну!

— Её нет. Что передать?

— Спасибо, ничего. Я позвоню позже.

— До свидания.

– Alô!
– Xin chào! Cho mình gặp Galina Ivanovna không ?
– Cô ấy không có đây. Cậu muốn nhắn gì không ?– Mình cám ơn, ko có gì đâu. Mình sẽ gọi lại sau.
– Chào cậu.
6)     
— Здравствуйте! Это банк?— Да.

— Можно Лебедева Павла Фёдоровича?

— Его сейчас нет. Он будет через час. Что передать?

— Передайте, пожалуйста, что звонил Эрик Хансен. Я перезвоню ещё раз.

— Хорошо. Я передам. До свидания.

— До свидания.

– Xin chào! Ngân hang phải không?
– Vâng
– Tôi có thể gặp Lebedzev Pavel Fiodorovich không?
– Anh ấy đang không ở đây. Anh ấy sẽ có mặt sau 1 tiếng nữa. Anh có cần gửi lại lời nhắn không ?
– Làm ơn chuyển lời lại rằng Erik Khansen đã gọi đến.Tôi sẽ gọi lại sau.
– Vâng. Tôi sẽ chuyển lời.Tạm biệt.
– Tạm biệt.
7)       
— Слушаю.— Можно Машу?

— Её нет. Она будет вечером. Что передать?

— Передайте, пожалуйста, что звонил Юра и чтобы она позвонила мне. Мой телефон 475-05-18.

— Повторите, пожалуйста.

— 475-05-18.

— Она позвонит вам вечером.

— Спасибо. До свидания.

– Tôi nghe đây.
– Tôi có thể gặp Masha không?
– Cô ấy không có đây. Cô ấy sẽ có mặt vào buổi tối. Bạn muốn nhắn gì lại không?
– Xin hãy nhắn lại là Iura đã gọi và bảo cô ấy gọi lại cho tôi. Số điện thoại của tôi là 475-05-18.– Anh/chị làm ơn nhắc lại
– 475-05-18.

– Cô ấy sẽ gọi cho anh/chị vào buổi tối.
– Xin cảm ơn.Chào tạm biệt.

Nội dung được tham khảo theo tài liệu “ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!” – tác giả: Н.Б. Караванова


Trở về danh sách chủ đề

Leave a Reply