Trang chủ » Mẫu câu giao tiếp thông dụng » NGÔN NGỮ – язык (P2)

NGÔN NGỮ – язык (P2)

Trở về danh sách chủ đề

 

 

Chủ đề 5: NGÔN NGỮ – язык (P2)

1) 

— Давайте познакомимся. Меня зовут Наташа.

— Очень приятно. А меня зовут Ганс.

— Ганс, вы говорите по-русски?

— Да, я немного говорю по-русски. Я живу и учусь в Москве.

— А какой ваш родной язык?

— Мой родной язык немецкий.

— Вы немец?

— Да, я немец. А вы говорите по-немецки?

— Да, я говорю и понимаю по-немецки.

— Вы были в Германии?

— Да, я была в Германии. Я работала в Берлине.

— Берлин — это мой родной город.

— Очень красивый город!

— Наташа, а кто вы по профессии?

— Я юрист. А вы студент?

— Да, я студент, я учусь в университете.

– Chúng ta làm quen nhé. Tên tôi là Natasha.

– Rất hân hạnh. Còn tôi là Hans.

– Hans , anh nói tiếng nga chứ?

– Vâng , tôi nói được một chút tiếng nga.Tôi sống và học tập ở Matxcva.

– Còn tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng gì vậy?

– Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng đức.

– Anh là người Đức ?

– Vâng, tôi là người đức. Thế chị nói được tiếng đức chứ?

– Vâng, tôi nói và hiểu tiếng đức.

– Chĩ đã từng ở Đức chưa?

– Rồi, tôi từng ở Đức. Tôi đã từng làm việc ở Berlin.

– Berlin – đó là quê hương của tôi.

– Đó là một thành phố rất đẹp.

– Natasha, thế chị làm nghề gì ?

– Tôi là luật sư.Còn anh là sinh viên ?

– Vâng, tôi là sinh viên, tôi học ở trường đại học.

2) 

— Познакомьтесь, пожалуйста, Это мой друг Лин.

— Очень приятно. А меня зовут Саша.

— Вы русский?

— Да, я русский. Лин, а вы говорите по-китайски?

— Конечно, я говорю и пишу по- китайски. Я китаец. Китайский —мой родной язык. Саша, а вы говорите по-китайски?

— Нет, я не говорю по-китайски. А вы говорите по-английски?

— Говорю, но очень плохо.

— Но вы отлично говорите по-русски.

– Để mình giới thiệu nhé. Đây là bạn của mình – Lin.

– Rất vui khi biết anh. Còn tôi là Sasha.

– Anh là người Nga ?

– Vâng, tôi là người Nga. Lin, anh nói tiếng trung quốc à ?

-Tất nhiên rồi, tôi nói và viết tiếng trung . Tôi là người Trung Quốc. Tiếng trung là tiếng mẹ đẻ của tôi. Sasha, còn anh nói tiếng trung quốc không ?

-Không, tôi không nói. Anh nói được tiếng anh chứ?

-Tôi nói được nhưng rất tệ.

-Nhưng anh nói tiếng nga rất tốt.                                  

3) 

— Здравствуй, Виктория! Познакомься, это моя подруга Лючия.

— Очень приятно, Лючия. Ты итальянка?

— Да, я итальянка. А ты?

— Я шведка.

— Ты живёшь в Москве?

— Да, сейчас я живу и учусь в Москве. А раньше жила в Швеции. А ты?

— Я тоже учусь в Москве. А раньше жила в Риме. Это мой родной город.

— Лючия, а ты говоришь по-английски?

— Нет, не говорю. А ты говоришь по-итальянски?

— Нет, я не говорю по-итальянски.

— Но мы говорим и понимаем по-русски!

– Xin chào,Victoria ! Làm quen nào , đây là bạn của tôi – Lucia.

– Rất hân hạnh, Lucia. Bạn là người Ý ?

– Ừ, mình là người Ý. Còn bạn ?

– Mình người Thụy Điển .

– Bạn sống ở Matxcva ?

– Ừ, bây giờ mình sống và học tập ở Matxcva. Còn trước kia ở Thủy Điển. Còn bạn ?

– Mình cũng học ở Matxcva. Trước kia mình ở Rome. Đó là quê hương của mình.

– Lucia, bạn nói tiếng anh không ?

– Không, mình không nói. Còn bạn nói được tiếng ý chứ?

– Không , mình không nói tiếng ý

– Nhưng chúng ta nói và hiểu tiếng nga!

Nội dung được tham khảo theo tài liệu “ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!” – tác giả: Н.Б. Караванова


[button-pink url=”https://www.tiengnga.net/mau-cau-giao-tiep-thong-dung/” target=”_blank” position=”left”]Trở về danh sách chủ đề[/button-green]

Leave a Reply