Trang chủ » Mẫu câu giao tiếp thông dụng » GIỚI THIỆU BẢN THÂN – О себе (P2)

GIỚI THIỆU BẢN THÂN – О себе (P2)

Trở về danh sách chủ đề

 

Chủ đề 6: GIỚI THIỆU BẢN THÂN – О себе (P2)

1) 
— Антон, сколько тебе лет?— Мне 20 лет. А тебе?

— Мне 22 года.

— У тебя есть брат?

— Есть.

— А сестра?

— Тоже есть. А у тебя?

— У меня нет брата, но есть сестра.

– Anton, bạn bao nhiêu tuổi ?– Tôi 20 tuổi.Còn bạn ?

– Tôi 22  tuổi

– Bạn có anh/em trai ?

– Tôi có

– Thế còn chị/em gái ?

– Tôi cũng có.Thế còn bạn ?

– Tôi không có anh/em trai, nhưng tôi có chị/em gái.

2) 
— Виктор, ты женат?— Нет, я не женат. Я холост.

— А сколько тебе лет?

— Мне 21 год. А тебе?

— Мне 18 лет.

— А ты женат?

— Нет, я тоже не женат.

– Viktor, bạn đã kết hôn ?– Chưa, tôi chưa kết hôn.Tôi độc than

– Thế bạn bao nhiêu tuổi ?

– Tôi 21 tuổi.Còn bạn ?

– Tôi 18 tuổi

– Bạn đã kết hôn ?

– Chưa ,tôi cũng chưa kết hôn

 

3)     
— Оля, у вас большая семья?— Да, у меня большая семья. У меня есть бабушка, дедушка, родители, брат, сестра, муж, дочь.

— У тебя есть дочь?

— Да.

— Сколько ей лет?

— Ей 10 лет. Она учится в школе.

— А сколько лет бабушке и дедушке?

— Бабушке 75 лет, дедушке 78 лет.

– Olia, cô (bà) có một gia đình lớn không?– Vâng, tôi có một gia đình lớn.Tôi có bà, ông, bố mẹ , anh /em trai , chị/em gái , chồng và con gái.

– Bạn có con gái ?

– Vâng

– Cô bé bao nhiêu tuổi ?

– Cô ấy 10 tuổi.Cô ấy học ở trường trung học.

– Thế còn bà và ông bao nhiêu tuổi ?

– Bà tôi 75 tuổi , ông tôi 78 tuổi

 

4)   
— Познакомьтесь, пожалуйста, это мой друг Майкл.— Очень приятно. А меня зовут Саша. Майкл, вы говорите по-русски?

— Да, я немного говорю и понимаю по-русски. Саша, а кто вы по профессии?

— Я врач и работаю в больнице. А вы?

— Я экономист, работаю в банке.

— Майкл, а сколько вам лет?

— Мне 35 лет. А вам?

— Мне 37 лет.

— Саша, а у вас есть семья?

— Да, у меня есть жена, сын и дочь. Сыну 12 лет и дочери 5 лет.

— А кто ваша жена?

— Она преподаватель, работает в институте. А вы женаты?

— Да, я тоже женат. У меня есть сын. Ему 5 лет.

– Cùng giới thiệu nào, đây là bạn của tôi Michael.– Rất hân hạnh.Tên tôi là Sasha.Michael , bạn nói tiếng nga không ?

– Vâng, tôi nói và hiểu tiếng nga một chút.Sasha , bạn làm nghề gì ?

– Tôi là bác sĩ tôi làm việc ở bệnh viện.Còn bạn ?

– Tôi là nhà kinh tế, tôi làm việc ở ngân hàng.

– Michael, ngài bao nhiêu tuổi ?

– Tôi 35 còn ngài ?

– Tôi 37 tuổi.

– Sasha , ngài có gia đình chứ ?

– Vâng, tôi có vợ, con trai và con gái.Con trai tôi 12 tuổi và con gái 5 tuổi.

– Thế vợ ngài làm gì ?

– Cô ấy là giảng viên, cô ấy làm việc ở học viện.Còn ngài đã kết hôn chưa ?

– Vâng, tôi cũng đã kết hôn.Tôi có con trai.Cậu ấy 5 tuổi.

5)     
— Давайте познакомимся. Меня зовут Лючия. Я итальянка. Сейчас я живу и работаю в Москве.— Очень приятно. А меня зовут Кэрин. Я шведка. Я тоже работаю в Москве.

— А где вы работаете?

— Я работаю в фирме. А вы?

— А я — в университете.

— Лючия, а вы замужем?

— Да, я замужем.

— А у вас есть дети?

— Да, у меня есть дочь. Ей 7 лет. А вы замужем?

— Нет, я не замужем и у меня нет детей. Лючия, а ваш муж тоже итальянец?

— Нет, он американец. Ему 30 лет. Он инженер и работает на заводе.

– Nào cùng làm quen.Tên tôi là Lucia.Tôi là người Ý.Bây giờ tôi sống và làm việc ở Matxcva.– Rất hân hạnh.Tôi tên là Karen.Tôi là người Thụy Điển.Tôi cũng làm việc ở Matxcva.

– Thế bạn làm việc ở đâu ?

– Tôi làm việc ở công ty.Còn bạn ?

– Tôi làm việc ở trường đại học.

– Lucia , bạn đã kết hôn ?

– Vâng tôi đã kết hôn.

– Thế bạn có con chưa ?

– Vâng, tôi có con gái. Cô ấy 7 tuổi. Còn bạn đã kết hôn ?

– Chưa.Tôi chưa kết hôn và tôi không có con.Lucia chồng của bạn cũng là người Ý ?

– Không, anh ấy là người Mỹ.Anh ấy 30 tuổi.Anh ấy là kỹ sư và làm việc ở nhà máy.

Nội dung được tham khảo theo tài liệu “ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!” – tác giả: Н.Б. Караванова


Trở về danh sách chủ đề

 

Leave a Reply